Uncategorized

Bijlessen volgen Den Haag en leiden

Op zoek naar een goede docent voor bijles wiskunde, Engels of een ander vak? Onze studiebegeleiders geven bijles in alle vakken en op alle niveaus. Wij verzorgen bijlessen op al onze vestigingen in Den Haag, Voorburg, bijles in Leiden, Oegstgeest, Rotterdam Gorinchem en Utrecht. Daar vindt bijles in een rustige omgeving plaats. Ook geven wij bijles online.

Klaar voor morgen en voorbereid voor de toekomst!

Vragen tijdens de les

Gedurende een bijles kan de leerling al zijn vragen kwijt. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt er voorbereid op de aankomende toetsmomenten en worden er hiaten in de kennis opgespoord en gedicht. Indien nodig kan er extra oefenmateriaal gebruikt worden om de leerling buiten de bijlessen nog meer met de stof te laten oefenen, naast de reguliere lessen op school. Ook wordt er veel aandacht besteed aan leermethodiek en -strategie.