Uncategorized

CONFLICT OPLOSSEN TUSSEN WERKNEMERS

conflict oplossen

In een conflict tussen twee werknemers is er eigenlijk altijd sprake van de intentie (bewust of onbewust) om een ander te beschadigen, te beledigen of kleineren. Concessies of het inschikken van de mening is niet langer aan de orde. Men vindt de eigen opvatting terecht en de enige juiste. Luisteren naar de ander is er niet meer bij en men verhard in het eigen standpunt.  Zo komen mensen tegenover elkaar te staan en kan er door de ruzie een grote kloof ontstaan die moeilijk valt te overbruggen. Je ziet dit nogal eens gebeuren als iemand opeens leiding moet geven aan collega’s. Je kunt dus beter conflicten voorkomen dan moeten oplossen.

Conflicten kunnen zo uit de hand lopen dat twee of meer mensen werk weigeren of zelfs maar in één ruimte met elkaar willen zitten. Soms gaat het zover dat iemand vertrekt omdat men niet langer is opgewassen tegen de spanning van een conflict. Het kan ook de oorzaak zijn van een langdurige ziekteperiode. De impact kan dus  groot zijn en ook in de privésfeer negatief doorwerken. Tijdens de economische crisis staan mensen onder druk en neemt het aantal conflicten tussen collega’s toe.

HOE KAN IK EEN CONFLICT OPLOSSEN?

BLIJF KALM

Ook al heb je nog zo’n moelijke collega, tegen een standpunt ingaan levert vaak alleen maar een nog grotere muur op tussen twee personen. Om het conflict op te lossen is het vaak verstandiger om de storm over te laten waaien.

GEEF NIET TEVEEL GEWICHT AAN WOORDEN

Er is sprake van een emotionele situatie waarin mensen emotioneel kunnen reageren.

LAAT DE ANDERE PERSOON SPREKEN

In sommige gevallen wordt hij/ zij moe van een bepaalde situatie en willen ze eigenlijk alleen maar gehoord worden.

STA OPEN VOOR DE MENING VAN EEN ANDER OP HET WERK

Verwerk kritiek op een goede manier. Stel je voor dat je in iemand anders schoenen staat. Zeg nooit; Je hebt ongelijk. Zoek naar gemeenschappelijke standpunten om het conflict op te lossen.

BEVESTIG DAT JE DE ANDER BEGRIJPT

Door de woorden “Je hebt helemaal gelijk” te gebruiken laat je zien dat je de ander begrijpt en laat je zien dat je de andere persoon begrijpt. Hierdoor verminder je de boosheid van iemand anders en voorkom je dat de ruzie uit de hand loopt.

STOP HET GESPREK ALS HET VERBAAL AGRESSIEF WORDT

Geef aan dat je geen zin hebt om op deze toon te spreken en excuseer jezelf. Geef wel aan dat op een rustigere toon verder wilt praten op ander het moment. Verlaat dan de ruimte of vraag de andere persoon de ruimte te verlaten.

GEEF JE ONGELIJK TOE

Ook al heb je het werk volgens jou goed uitgevoerd, geef je collega het voordeel van de twijfel door de feiten nogmaals te bekijken en zo het conflict niet te laten escaleren en een oplossing te vinden.

AANBEVOLEN BOEKEN

In Conflicten oplossen voor dummies wordt ingegaan op hoe je spanningen en conflicten de baas wordt en zo een gezonde en productieve werkrelatie te onderhouden.