Uncategorized

Organisatieveranderingen

Uit onderzoek blijkt dat het werken met zelfsturende teams leidt tot meer werkplezier, een hogere productiviteit, minder fouten en meer nieuwe oplossingen. Maar niet iedere organisatie leent zich hiervoor. Wij analyseren in welke mate de voorwaarden in uw organisatie aanwezig zijn en helpen u met het toepassen van de onderliggende principes.

Verandermanagement

Aanpassen aan veranderingen is dus belangrijk. Daarom wordt de precieze situatie besproken. Wat is cruciaal om de verandering te laten slagen? Wat is hiervoor nodig? Wat is de beoogde cultuurverandering? Hoe is de structuur van de organisatie? Het is belangrijk om het vraagstuk integraal te benaderen. Haagse Beek analyseert en zet gezamenlijk de processtappen voor verandermanagement uit. Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het traject en wij onszelf zo snel mogelijk overbodig maken en veranderingen.